Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

22. 05. 2020

Jedná se o stavbu na které jsme členem týmu technického dozoru investora a rovněž provádíme výkon koordinátora BOZP. Investor akce je Královehradecký kraj a cena stavebních prací je dle SOD a dosud uzavřených dodatků: 1,343 mld. Kč bez DPH.

Předmětem projektu je 1. etapa přestavby nemocnice Náchod. Hlavním cílem záměru je modernizace a dostavba ON Náchod, přičemž v rámci I. etapy stavby jsou realizovány objekt K (pracoviště pro zobrazovací metody, operační sály, vyšetřovny jednotlivých oddělení), lůžkový pavilon J a sklad technických plynům, vč. nezbytných přeložek sítí a nových komunikací. Vznikne tak více než 26.000 m2 podlažní plochy nových objektů vybudovaných pro zdravotnictví, 5 aseptických operačních sálů a 2 super aseptické operační sály.

Na stavbu bylo dosud uloženo přes 11.500m3 betonu, 1.950t výztuže, téměř 1000km silnoproudé a slaboproudé kabeláže.

V současné době je dokončena hrubá stavba, vnitřní omítky a obklady, fasáda objektů. Probíhají práce na kompletaci profesí, pokládka podlahových krytin, montáže podhledů, zprovoznění VZT, instalovaných systémů měření a regulace a integrovaného systému řízení provozu budovy s cílem splnit termín dokončení stavby a kolaudace dle smlouvy o dílo a zahájit zkušební provoz. Zatím spějeme k dokončení stavby v řádném termínu.

<< zpět na výpis