Kanalizace Doudleby nad Orlicí - zahájení výstavby

30. 10. 2019

Dne 14.10.2019 byly poklepáním na základní kámen a za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje slavnostně zahájeny stavební práce na projektu výstavby splaškové kanalizaci v městyse Doudleby nad Orlicí. Na tuto velkou investiční akci požádal městys o podporu z Operačního programu ŽP. Stavební práce zde budou probíhat až do podzimu roku 2021.

Cílem je výstavba splaškové kanalizace s napojením na stávající ČOV ve Vamberku. Bude vybudováno celkem 7 čerpacích stanic a přes 15 km splaškové kanalizace včetně kanalizačních přípojek. Tím bude umožněno napojení většiny nemovitostí. Odváděním a likvidací odpadních vod z území městyse dojde také ke zlepšení životních podmínek obyvatel a ke zlepšení stavu životního prostředí nejen v Doudlebách nad Orlicí, ale i jejich okolí.

<< zpět na výpis