Rekonstrukce Kotěrova Muzea východních Čech v Hradci Králové

06. 06. 2019

Secesní budova arch. Jana Kotěry se po roce stavebních prací ukázala v obnoveném kabátě. V rámci projektu byla řešena zejména budova Východočeského muzea, dále pak úpravy v bezprostředním okolí objektu včetně kašny.

Při obnově národní kulturní památky došlo také ke zpřístupnění některých veřejnosti dříve nepřístupných prostor, z nichž nejzajímavější bude jistě vyhlídková terasa na střeše budovy. Dále byla provedena, obnova stavebně technického stavu objektu včetně restaurátorských prací na objektu, odstranění nepůvodních konstrukcí a modernizace technologického vybavení. Asi nejmarkantnější je však oprava fasády budovy, která se tak svým stavem a především barvou, „navrátila“ do roku 1912.

ERV se na této stavbě podílela inženýrskou činností v průběhu revize PD a výkonem TDI, současně s poskytováním služeb v oblasti BOZP.

Stavba za 74,495 mil. Kč a doba realizace 5/2018 – 5/2019.

<< zpět na výpis