Zahájení stavby - intenzifikace ČOV Králíky

01. 04. 2019

Dne 4.3.2019 byly zahájeny stavební práce na intenzifikaci ČOV města Králíky, na kterou získalo město podporu z Operačního programu ŽP. Stavební práce zde budou probíhat až do podzimu roku 2020.

Cílem je zkapacitnění ČOV ze současných 4000 EO na 5665 EO z důvodu rozšiřující se zástavby v katastru města Králíky včetně napojení výchovného ústavu a dětského domova a svozu komunálních odpadních vod z místních částí. Bude provedena výstavba nových objektů – svozová jímka, šroubové a hrubé česle, dosazovací nádrže, jímka provozní budovy, objekt rozvodny, měrné objekty, dešťová zdrž a nový výustní objekt.

<< zpět na výpis