Investice za 500 milionů Kč do vodohospodářských projektů úspěšně dokončeny

08. 02. 2019

Na konci kalendářního roku 2018 byly úspěšně dokončeny, zkolaudovány či uvedeny do zkušebního provozu vodohospodářské projekty financované z programů Ministerstva zemědělství nebo z Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Konkrétně ze 43. výzvy Ministerstva životního prostředí byla dostavěna a uvedena do zkušebního provozu úpravna vody Herlíkovice ve Vrchlabí. Šlo o investici za zhruba 70 milionů Kč.

              Dále byla v obci Žiželice a ve městě Svoboda nad Úpou stavebně dokončena dostavba kanalizace s napojením na stávající kanalizační systém. V roce 2018 byly také zcela nově odkanalizovány obce Brada-Rybníček a Kbelnice. Zde byla vybudována splašková kanalizace s napojením na město Jičín.

              V místních částech Kolesa a Komárov, které spadají pod obec Kladruby nad Labem, byla letos vybudována tlaková splašková kanalizace za zhruba 25 milionů Kč. Splaškové vody z těchto místních částí jsou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod v Kladrubech nad Labem.

                Rovněž byla dokončena výstavba splaškové kanalizace včetně výstavby nové čistírny odpadních vod v obci Vrbčany za necelých 55 milionů Kč. V obci Praskačka byla vybudována podtlaková splašková kanalizace včetně podtlakové stanice s výtlakem na ČOV v místní části Vlčkovice, kde byla také vybudována splašková kanalizace s napojením na tuto ČOV. Obě tyto stavby již byly uvedeny do zkušebního provozu. V obci Opolany a v jejích místních částech byla provedena a zkolaudována stavba celé vodohospodářské infrastruktury za více než 100 milionů. Konkrétně se jednalo o výstavbu vodovodních řadů, tlakové splaškové kanalizace a výstavbu nové čistírny odpadních vod.

                Z oblasti posílení vodovodní sítě a výstavby vrtů, se v roce 2018 povedlo vybudovat a zprovoznit několik vrtů. Konkrétně se jedná o výstavbu vrtů v obcích Horní Olešnice, Jívka, Markvartice, Dolní Kalná, Vysoké nad Jizerou, Doubravčice, Mostek a Střevač.

<< zpět na výpis