KRKONOŠE - svazek měst a obcí

23. 01. 2019

Dne 20.12.2018 se v konferenčním sále KCEV KRTEK Správy KRNAP ve Vrchlabí konalo jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoš, kterého se měli možnost zúčastnit i zástupci naší společnosti.

Účastníkům tohoto jednání byly představeny možnosti čerpání dotací pro žadatele se sídlem v Národních parcích. Prezentace se týkala především Výzvy č. 9/2018 vyhlášené v rámci Národního programu Životní prostředí.

Žadatelé v rámci této výzvy mohou žádat o podporu na projekty zaměřené na:

  • Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí

  • Snížení světelného znečištění

  • Podpora zpracování rozvojových studií a dokumentů

  • Podpora informačních center orientovaných na národní parky

  • Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí

  • Kofinancování podpořených projektů v rámci OPŽP 2014 – 2020

A dále také otevřených výzev:

  • Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

  • Výzva č. 20/2017: Likvidace nepotřebných vrtů

  •  Výzva č. 17/2017: Domovní čistírny odpadních vod

  •  Výzva č. 12/2017: Dešťovka II

<< zpět na výpis